PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO DLA ADEPTÓW

PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO DLA ADEPTÓW POZWALAJĄCYCH NA ZDANIE EGZAMINU I UZYSKANIE LICENCJI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

  • PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA – 18 godz.
 1. Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce – 2 godz.
 2. Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce – 1 godz.
 3. Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce – 1 godz.
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego – 1 godz.
 5. Ochrona praw lokatorów – 1 godz.
 6. Najem okazjonalny – 1 godz.
 7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – 1 godz.
 8. Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami – 4 godz.
 9. Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce – 1 godz.
 10. Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce – 1 godz.
 11. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze – 1 godz.
 12. Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” – 1 godz.
 13. Postępowanie restrukfturyzacyjne. Postępowanie upadłościowe osób prawnych i fizycznych. Nieruchomość obciążona, postępowanie egzekucyjne a obrót i zarządzanie nieruchomościami – 2 godz.
  • PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ I TECHNICZNEJ – 8 godz.
 1. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości – 1 godz.
 2. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji – 2 godz.
 3. Podstawy budownictwa – 2 godz.
 4. Przegląd technologii w budownictwie – 1 godz.
 5. Eksploatacja nieruchomości – 1 godz.
 6. Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce – 1 godz.
  • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI W PRAKTYCE – 17 godz.
 7. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami – 1 godz.
 8. Umowa o zarządzanie nieruchomościami – 1 godz.
 9. Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce – 1 godz.
 10. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami – 2 godz.
 11. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce – 3 godz.
 12. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce – 2 godz.
 13. Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu – 2 godz.
 14. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami – 1 godz.
 15. Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców – 1 godz.
 16. Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce – 3 godz.
  • RYNEK NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE – 5 GODZ.
 17. Doradztwo na rynku nieruchomości – 2 godz.
 18. Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości – 2 GODZ.
 19. Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – 1 godz.

  RAZEM 48 godz.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia