Pomimo epidemii nie ma ograniczeń w zakresie dokonywania kontroli okresowych

w obiektach budowlanych, wynikających z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Główny Inspektor Sanitarny podkreślił, iż przeprowadzenie okresowych kontroli budynków mieszkalnych służy zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających w lokalu.

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia