W celu prawidłowego rozliczenia wskazań, odczyty wodomierzy ogrodowych należy przekazywać:

  • na początku oraz na końcu okresu wegetacyjnego, tj. 15 kwietnia i 15 września;
  • w okresie letnim, każdorazowo w terminie planowanego odczytu wodomierza głównego (w ciągu 3 dni od daty odczytu wodomierza głównego)

Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wodomierz odliczający zainstalujesz na własny koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować czy to się opłaci. Może się okazać, że wydatki na zakup i eksploatację wodomierza będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

Jeżeli zdecydujesz się na zainstalowanie wodomierza ogrodowego przekaż MPWiK numer fabryczny, wskazanie początkowe oraz datę instalacji urządzenia, informacje możesz przekazać:

Wodomierze dostępne na rynku posiadają cechę legalizacyjną ważną przez 5 lat i nie wymagają dodatkowego plombowania przez służby techniczne MPWiK. Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją bądź wymianą wodomierza także wykonujesz na własny koszt.

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia