Od 20 maja 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy drogowe. Obejmują one m.in. hulajnogi elektryczne i inne, podobne pojazdy elektryczne.

Urządzenia wspomagające ruch, czyli “urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni”. Takie pojazdy mają obowiązek korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na tej ostatniej obowiązuje ruch prawostronny. Korzystając zaś z drogi dla pieszych lub chodnika, należy zachowywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, a także ustępować pieszym pierwszeństwa i nie utrudniać im ruchu. Dodatkowo, pojazdy takie będą musiały poruszać się zgodnie z kilkoma innymi zasadami, np. omijać innych uczestników ruchu zachowując bezpieczny odstęp. Przepisy zabraniają też prowadzić taki pojazd w stanie nietrzeźwości oraz przewozić na nim inne osoby, zwierzęta lub ładunki.

Hulajnogi elektryczne, czyli  “pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”.

E-hulajnogi będą mogły poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów, a na drogach tych, tak samo jak na drogach dla pieszych, należy ustępować pierwszeństwa pieszym. W przypadku braku takiej infrastruktury, e-hulajnoga może poruszać się po jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością nie większą niż 30 km/h.

Z chodnika lub drogi dla pieszych e-hulajnogi mogą korzystać w drodze wyjątku: gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 30 km/h i nie ma tam drogi lub pasa ruchu dla rowerów. Analogicznie jak w przypadku poprzedniej definicji, z e-hulajnogi nie można korzystać w stanie nietrzeźwości, ciągnąć nią innego pojazdu czy przewozić na niej innych osób, zwierząt i ładunków. Prowadząc e-hulajnogę na chodniku należy też poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i nie utrudniać im ruchu.

Dopuszczalna, maksymalna prędkość dla e-hulajnóg ma wynosić 20 km/h. Co więcej, uprawnione do poruszania się takim pojazdem będą tylko osoby posiadające kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Nowe przepisy zabraniają dzieciom do 10 roku życia kierowania e-hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dzieci takie będą mogły korzystać z wymienionych pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenie transportu osobistego,  czyli „pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na pojeździe, ale nie będący hulajnogą elektryczną”.

Takie pojazdy mogą poruszać się po drogach i pasach dla rowerów, a z chodników i dróg dla pieszych tylko w przypadku braku infrastruktury rowerowej. Pozostałe przepisy są analogiczne do pozostałych przypadków, czyli m.in. zobowiązują do zachowania należytej ostrożności czy ustępowania pieszym.

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia