Nie można grillować na balkonie

Używanie otwartego ognia na balkonie podczas grillowania może skutkować grzywną do 500 zł – jako naruszenie paragrafu 4 ustęp 1 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz artykułu 82 paragraf 1 kodeksu wykroczeń.

Grillowanie na balkonie lub tarasie traktowane jest jako tzw. inny wybryk zakłócający spokój lub porządek publiczny.

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia