Nie można zakazać palenia papierosów na balkonie

Status prawny balkonów, loggi i tarasów jest w naszym kraju dość kontrowersyjny. Orzecznictwo nie zawsze potwierdza, że stanowią one część wspólną nieruchomości. Często przyjmuje się, że balkony i podobne przestrzenie przynależne do lokali mogą być postrzegane jako część wspólna budynku tylko w kontekście remontów. Dlatego nie można zakazać palenia na balkonie poprzez odpowiednie postanowienia w regulaminie porządku domowego, bo to stanowi nadmierną ingerencję w prawo własności lokalu.

Potwierdza to np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2009 r. (sygn. akt. II CSK 600/08). 

Także  przepisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie mają zastosowania na terenie budynków wielorodzinnych.

Natomiast sytuacja wygląda inaczej w przypadku tych elementów budynku, które są stanowią części wspólne (np. terenów zewnętrznych, korytarzy, wind oraz piwnic). Na tym terenie wspólnota ma prawo zakazać np. palenia papierosów poprzez odpowiednie postanowienia regulaminu porządku domowego. 

…chcesz wiedzieć więcej korzystaj z naszych szkoleń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Ecodomum Szkolenia